SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

43.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 6. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 41/05, 36/09, 34/10, 26/11 i 37/ 12) u članku 13. stavku 1. nakon točke 5) dodaje se točka 5a) koja glasi:

»5a) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika;«

Članak 2.

Nakon članka 24. dodaje se naslov »5a) Jednokratna novčana pomoć za kupnju udžbenika« te članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u iznosu od 200,00 kn.

Učenici iz stavka 1. ovog članka koji su djeca samohranih roditelja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u iznosu od 300,00 kn.

Učenici iz stavka 1. ovog članka čiji roditelji primaju socijalnu pomoć temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb ili su korisnici socijalne skrbi Općine Punat imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u iznosu od 800,00 kn.

Zahtjev za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka za učenike podnosi punoljetni član obitelji Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Obrazac zahtjeva može se podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Zahtjev iz stavka 4. ovog članka može se podnijeti zaključno s 31. listopada.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-13-5

Punat, 6. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr