SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

52.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći, naknadi
i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 10), u članku 2. brojka: »4,26« zamjenjuje se brojkom: »3,83«.

Članak 2.

U članku 3. brojka: »3,62« zamjenjuje se brojkom: »3,26«.

Članak 3.

U članku 4. brojka: »2,13« zamjenjuje se brojkom: »1,92«.

Članak 4.

U članku 5. brojka:»1,26« zamjenjuje se brojkom:»1,13«.

Članak 5.

Ove izmjene Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-10

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr