SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

36.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč. tekst) i članka 49. stavak 3. i 5. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09 i 10/13), općinski načelnik Općine Dobrinj dana 30. kolovoza 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj
u Skupštinu Radija Otok Krk d.o.o.

Članak 1.

Za člana Skupštine Radija Otok Krk d.o.o. Kras, kao predstavnika Općine Dobrinj, imenuje se Neven Komadina, općinski načelnik.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-32/1

Ur.broj: 2142-04-02-13-42

Dobrinj, 30. kolovoza 2013.

Općinski načelnik Općine Dobrinj

Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr