SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

34.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč. tekst) i članka 49. stavak 3. i 5. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09 i 10/13), a u svezi s člankom 9. Izjave o osnivanju TD Komun d.o.o. Kras, općinski načelnik Općine Dobrinj dana 30. kolovoza 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj
u Skupštinu TD Komun d.o.o.

Članak 1.

Predstavnicima Općine Dobrinj u Skupštini TD Komun d.o.o. Dobrinj utvrđuju se članovi Općinskog vijeća Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 1. ove Odluke u Skupštinu TD Komun d.o.o. imenuju se:

1.Ivančica Dunato,

2.Marinko Galanto,

3.Robert Justinić,

4.Sanjin Kirinčić,

5.Zoran Kirinčić,

6.Darko Strčić,

7.Tomislav Saftić,

8.Alen Šamanić,

9.Mladen Španjol,

10.Ratko Turčić,

11.Miljenko Variola.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-32/1

Ur.broj: 2142-04-02-13-43

Dobrinj, 30. kolovoza 2013.

Općinski načelnik Općine Dobrinj

Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr