SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

53.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o namjeni sredstava deponiranih kod HBOR-a

I.

Odobrava se namjena dijela sredstava deponiranih na posebnom računu HBOR-a, kako slijedi:

1. u iznosu od 5,000.000,00 kuna, za financiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodnog sustava, odvodnje otpadnih i oborinskih voda:

1.1. kanalizacija naselja Baška - Kricin, Pešćivica, Put Zablaće,

1.2. kanalizacija naselja Jurandvor - faza III,

1.3. kanalizacija naselja Batomalj - faza II,

1.4. kanalizacija naselja Draga Bašćanska - faza II, III, IV

čega ukupna procijenjena vrijednost iznosi 18.500.000,00 kuna

2. u iznosu od 5,000.000,00 kuna, za financiranje projektiranja i izgradnje prometnica:

2.1. naselja Baška - ulice: kralja Zvonimira, popa Petra Dorčića, Skopalj, Šantis, Pešćivica, Kricin, Put Zablaće

2.2. naselja Jurandvor - ulice: Pod Mire, Glušac, Labic

2.3. naselja Draga Bašćanska - Garina čega ukupna procijenjena vrijednost iznosi 18.100.000,00 kuna.

Nedostajuća sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije realizacije projekata iz točaka 1. i 2. osigurat će se u Proračunu Općine Baška (izvori: komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, opći prihodi).

II.

U smislu točke I. ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, broj 09-I-70124/02-08, zaključiti dodatak Ugovoru (ili nove ugovore), sve u skladu s odgovarajućim planovima i programima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-2

Baška, 10. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr