SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

57.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 2. rujna 2013. godine sljedeće

IZMJENE
plana prijma u službu u upravna tijela Grada
Novog Vinodolskog za 2013. godinu

I.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu (Službene novine PGŽ 3/13 i 16/13) u točki II. alineja 1. mijenja se i glasi:

»Uredu Grada predviđeno ukupno 10 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta.

- Planira se prijam službenika na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj - radno mjesto - viši stručni suradnik za europske projekte, magistra struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu.«

II.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-13-9

Novi Vinodolski, 2. rujna 2013.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr