SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

167.

Na temelju članka 36. stavak 2. točka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/ 06), članka 28. točka 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici od 12. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije
u Otočno vijeće

I.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće biraju se:

1. Đanino Sučić

2. Damir Balenović

3. Damir Matušan

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće (»Službene novine« broj 44/09).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-81

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=167
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr