SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

158.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 28. točka 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. i 154. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije
u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

Članak 1.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija imenuju se:

1. Zlatko Komadina, Župan Primorsko-goranske županije

2. Erik Fabijanić, predsjednik Županijske skupštine

3. Marko Boras Mandić, zamjenik Župana

Za zamjenike predstavnika iz stavka 1. ovog članka imenuju se

1. Marina Medarić, zamjenica Župana

2. Đanino Sučić, potpredsjednik Županijske skupštine

3. Petar Mamula, zamjenik Župana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-63

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=158
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr