SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

157.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), članka 28. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska
agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka da opozove Antu Županića sa dužnosti člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko-goranske županije.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka da se na dužnost novog člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko-goranske županije izabere Ivo Simper i to do isteka mandata člana iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-61

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr