SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

155.

Na temelju članka 8. stavka 3. Sporazuma u osnivanju Ustanove - Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. godine, donijela

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju člana Upravnog vijeća
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

I.

Za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije imenuje se Berislav Tulić.

II.

Mandat člana iz točke I. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata, odnosno do 13. rujna 2014. g.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članice Upravnog vijeća Centra razrješuje se Biljana Stipetić-Kalinić.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-57

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=155
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr