SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

152.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/0 1- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 4. alineje 2. i stavka 5. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, članka 28. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013., donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova
Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja
Hrvatskog primorja Rijeka

I.

U Upravno vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka imenuju se:

1. Sanjin Matijević, za predsjednika,

2. Lukrecija Cvjetičanin, za članicu.

II.

Mandat članova iz točke I. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata, odnosno do 13. srpnja 2014. g.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika Upravnog vijeća razrješuje se Sanjin Kuljanić, a dužnosti člana razrješuje se Bože Mimica.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-53

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=152
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr