SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

125.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 28. točke 5. Statuta Pimorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primrosko-goranske županije na 3. sjednici od 12. rujna 2013. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013.
godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine« broj 49/12) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2013. godinu, B. Račun financiranja za 2013. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-13

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

Izmjene i dopune proračuna   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=125
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr