SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

122.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 82/13), članka 24. stavka 3. Statuta Lječilišta Veli Lošinj - lječilište za bolesti dišnih organa i kože, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Lječilišta Veli Lošinj

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj - lječilište za bolesti dišnih organa i kože, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Milan Pejić, za predsjednika,

2. Jelena Mihić, za članicu,

3. Andrino Maglievaz, za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Predsjednik Upravnog vijeća sazvat će konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj - lječilište za bolesti dišnih organa i kože razrješuju se predsjednica i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj (KLASA:022-04/12-01/39, URBROJ:2170/1-01-01/5-12-36 od 1. listopada 2012.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-18

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=122
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr