SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

118.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 82/13), članka 18. stavka 3. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Krešimir Parat, za predsjednika,

2. Vedrana Fržop, za članicu,

3. Nedeljko Tomić, za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Predsjednik Upravnog vijeća sazvat će konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije razrješuju se predsjednica i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/10-01-24, URBROJ:2170/1-05- 01/6-10-22 od 14. lipnja 2010.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-14

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr