SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

115.

Na temelju članka 133. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je sljedeći

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove »Priroda«

I.

U Upravno vijeće Javne ustanove »Priroda« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Milan Popadić, za predsjednika

2. Nenad Marinac, za člana,

3. Žarko Stilin, za člana.

II.

Upravno vijeće imenuje se na mandat od četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuju predsjednica i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 9/10).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-25

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr