SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

114.

Na temelju članka 76. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 52. točka 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova
upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za predsjednika i članove upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica:

- Marin Jureša, predsjednik,

- Aljoša Babić, član,

- Mario Sirotić, član.

2. Županijska lučka uprava Crikvenica:

- Dino Manestar, predsjednik,

- Marko Vukelić, član,

- Aljoša Babić, član.

3. Županijska lučka uprava Cres:

- Marin Gregorović, predsjednik,

- Lara Bressan, članica,

- Anton Sušić, član.

4. Županijska lučka uprava Krk:

- Loris Rak, predsjednik,

- Franko Kraljić, član,

- Damir Balenović, član.

5. Županijska lučka uprava Mali Lošinj:

- Ljiljana Rukonić, predsjednica,

- Franjo Vodanović, član,

- Dragomir Fatuta, član.

6. Županijska lučka uprava Novi Vinodolski:

- Saša Đujić, predsjednik,

- Anica Mažuranić, članica,

- Marko Sokolić, član.

7. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga:

- Sclaunich O'Brien, predsjednik,

- Đani Lukšić, član,

- Ivan Šilobad, član.

8. Županijska lučka uprava Rab:

- Nenad Debelić, predsjednik,

- Josip Perčinić, član,

- Milan Tariba, član.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo imenovani.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava predsjednici i članovi upravnih vijeća imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/10-01/ 25 URBROJ: 2170/1-05-01/6-9 od 21. lipnja 2010. godine).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-21

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr