SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Lopar

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Lopar.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar imenuju se:

1.FRANE GABRIĆ, zamjenik načelnika - načelnik Stožera;

2.BRANKO KOPRIĆ, predstavnik Doma zdravlja PGŽ, Ispostava Rab - član;

3.ARON FRANKIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Ispostava Lopar, kapetan - član;

4.ZDENKO KOŠAROŠ, predstavnik PUZS Rijeka - član;

5.MARIN MUŠĆO, predstavnik Turističke zajednice Općine Lopar, direktor- član;

6.VLADIMIR ŠKARIĆ, predstavnik Lopar Vrutka d.o.o. - član;

7.DADO KRSTINIĆ, predstavnik Policijske postaje Rab, načelnik, član;

8.PREDRAG ANDREŠKIĆ, predstavnik DVD-a Lopar, zapovjednik - član;

9.MANUELA MATAHLIJA, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, članica;

10.STANKO FRANELIĆ, član.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-17

Lopar, 14. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr