SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11), u skladu sa Proračunom općine Lopar, te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. god. donosi sljedeći

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Nabava roba, usluga i radova u 2013. god. ostvaruje se po osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Lopar za 2013. godinu sukladno zakonskim odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11), te Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12).

Članak 2.

Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2013. godinu i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Administrativne poslove za provođenje postupaka nabave provodit će Povjerenstvo kojeg će imenovati općinski načelnik.

Članak 4.

Ovaj Plan je sastavni dio Proračuna Općine Lopar za 2013. godinu, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ovaj Plan nabave objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Lopar, www.opcina-lopar.hr.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-13

Lopar, 15. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Plan nabave za 2013. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr