SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08) kao Općinski načelnik Općine Lokve, dana 31. srpnja 2013. godine donosim

PLAN POZIVANJA

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE LOKVE

Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve nalaže Općinski načelnik sukladno planu zaštite i spašavanja Općine Lokve.

Članovi stožera zaštite i spašavanja čine sve osobe imenovane Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve, Klasa: 810-03/13-01/02, Ur. broj: 2112-02/1-13-1, od 30. srpnja 2013. god.

Stožer se poziva putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, zaduženih službi Općine Lokve, tekliča, ili putem sredstava javnog priopćavanja.

Županijski centar 112 (u dežurstvu i dostupnosti 24 sata dnevno):

________________________________________

Adresa. Muzejski trg 1. 51 000 Rijeka

Tel: 112

Tel: +385 51 330611

Fax.+385 51 213611

Načelnik Županijskog centra 112: Branko Ljubanović

e-mail: rijeka112@duzs.hr

Ovaj plan pozivanja sastavni je dio Plana zaštite i spašavanja Općine Lokve.

Sastavni dio ovog Plana (prilog Planu pozivanja) je Tablica sa svim potrebnim podacima o Članovima Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve koji su potrebni za njihovo pozivanje i aktiviranje.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 810-03/13-01/03

Ur.broj: 2112-02/1-13-1

Lokve, 31. srpnja 2013.

NAČELNIK

Toni Štimac,v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51316&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr