SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 18/2013.) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj u Lokvama dana 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lokve

I.

U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lokve imenovani su:

1. Sandra Okanović, Lokve - za predsjednika

2. Gordana Božić, Lokve - za člana

3. Anastazija Mihelčić, Lokve - za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03 /13-01/19

Ur. broj: 2112-02/1-13-1

Lokve, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51316&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr