SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

81.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09 i 10/13) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09 i 29/13), Grado

načelnik Grada Malog Lošinja dana 11. srpnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predsjednice i članova
Savjeta za zdravstvo

Članak 1.

U Savjet za zdravstvo imenuju se:

1.MIRTA LOZANČIĆ, za predsjednicu,

2.TATJANA FUNARIĆ, za člana,

3.ANA JAMBROŠIĆ, za člana,

4.BORIS MATEC, za člana,

5.TANJA MIKULIČIĆ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-13-8

Mali Lošinj, 11. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr