SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KOSTRENA
37

37.

Temeljem članka 6. stavak 1. i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) te članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na svojoj sjednici 16. prosinca 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 10. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 4/98, 7/01, 19/01, 9/02, 16/02 i 19/03) umjesto dosadašnjeg teksta:

»- samac do 1.150,00 kuna

- dvočlana obitelj do 1.800,00 kuna

- tročlana obitelj do 2.400,00 kuna

- četveročlana obitelj do 3.000,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 500,00.«

treba stajati:

»- samac do 1.500,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.300,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.150,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 4.000,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 550,00 kuna.«

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. točka 1. briše se alineja: »- korisnike - djecu obitelji sa troje i više djece.«

U stavku 2. točka 2. istog članka dodaje se alineja: »- korisnike - djecu obitelji sa troje i više djece«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. točka 1) briše se alineja: »- obitelji sa troje i više djece«.

Iza točke 1) stavka 2. istog članka dodaje se točka 2) koja glasi: »U iznosu od 500une mjesečne cijene za korisnike - obitelji sa troje i više djece.«

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. točka d). »dijete obitelji sa troje i više djece« briše se.

Iza stavka 3. istog članka dodaje se stavak 4. koji glasi: »Pravo na djelomice (50%) besplatni produženi boravak može ostvariti učenik - dijete obitelji sa troje i više djece.«

Članak 5.

U članku 38. stavak 1. točka c) mijenja se i glasi: »dijete - redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz obitelji sa troje i više djece može ostvariti pravo na djelomice (50%) besplatan prijevoz ukoliko ne ispunjava socijalni ili poseban uvjet, do završetka redovnog školovanja.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-41

Kostrena, 16. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl.iur.

O b r a z l o ž e n j e

Ad 1) Iz razloga povećanja troškova života, niskih primanja umirovljenika i zaposlenih osoba, nezaposlenosti i sl. bilo je potrebno povećati cenzuse primanja za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi., a u skladu s proračunskim mogućnostima resora socijalne skrbi. Zadnje povećanje bilo je propisano Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ 7/01).

Ad 2, 3,4 i 5) Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ 16/02) i Odlukom o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ 19/03), utvrđeno je pravo obiteljima s troje i više djece na 100 0.000000inanciranje :

- boravka djece u predškolskoj ustanovi DV Zlatna ribica Kostrena (čl. 14),

- produženog boravka u PŠ Kostrena (čl.16.),

- učeničke marende u PŠ Kostrena (čl. 15),

- gradski i prigradski prijevoz za redovite učenike srednjih škola i redovite studente (čl.38).

Ovim se Prijedlogom Odlukom predlaže reduciranje navedenih pomoći sa 100a 50%, iz razloga što se je u praksi pokazalo da usprkos činjenici što neke obitelji imaju troje i više djece, uistinu su daleko od stvarne potrebe za istom pomoći. Stoga je svrsishodno i nadalje imati razumijevanja za takve obitelji, ali u smanjenom opsegu, kako bi više proračunskih sredstava ostalo za stvarno materijalno i zdravstveno ugrožene obitelji.

Izuzetak su obitelji sa troje i više djece koje ujedno ispunjavaju socijalni ili poseban uvjet.

Stoga se predlaže da Općinsko vijeće donese Odluku sljedećeg sadržaja.

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr