SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KOSTRENA
37

36.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. prosinca 2004., donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2005. godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 1.640.000,00

a. Redovno održavanje 500.000,00

1. Sukladno Ugovoru o održavanju, a

temeljem plana za 2005. godinu 500.000,00

b. Pojačano održavanje 1.140.000,00

1. Cesta Rožići (radovi iskopa, izrade

tamponskog sloja, rubnjaka i

dijela asfalta) 300.000,00

2. Cesta Stogirac (radovi iskopa

proširenja, izrade rubnjaka i

asfaltnog sloja) 200.000,00

3. Cesta Vrh Martinšćica - Sv. Barbara

(proširenje cesta, izrada nogostupa

i rubnjaka) 500.000,00

4. Cesta Plešići (probijanje trase, izrada

planuma i tamponskog sloja) 100.000,00

5. Autobusna stanica Sv. Barbara

(uređenje čekaonice) 40.000,00

2. ODRŽAVANJE PLAŽA 200.000,00

1. Sezonsko čišćenje plaža 180.000,00

2. Manje intervencije na području

plaža 20.000,00

3. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 1.200.000,00

a. Redovno održavanje 1.000.000,00

1. Provedba mjera dezinsekcije,

deratizacije i dezinfekcije 150.000,00

2. Usluge higijeničara i veterinara 50.000,00

3. Hortikulturno uređenje zelenih površina 300.000,00

4. Uređenje i čišćenje zelenih površina 500.000,00

b. Pojačano održavanje 200.000,00

1. Uređenje Trga ispred Crkve Sv. Lucija 100.000,00

2. Dječje igralište Sv. Lucija 100.000,00

4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH

POVRŠINA 450.000,00

1. Čišćenje javno - prometnih površina 450.000,00

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 400.000,00

1. Utrošak električne energije 200.000,00

2. Održavanje objekata i uređaja

javne rasvjete 200.000,00

6. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 400.000,00

1. Održavanje upojnih građevina i

odvodnja atmosferskih voda 400.000,00

7. ODRŽAVANJE POMORSKOG

DOBRA 1.050.000,00

1. Sanacija lukobrana Stara voda« 250.000,00

2. Uređenje sunčališta Smokvinovo« 50.000,00

3. Popravak i sanacija ograde šetnice 200.000,00

4. Održavanje i popravak tuševa 100.000,00

5. Sanacija stijenskog pokosa uvale

Podumboka 450.000,00

UKUPNO: 5.340.000,00


Članak 2.

Ukupna sredstva iz Članka 1. Programa, osiguravaju se iz komunalne naknade, naknade za koncesijska odobrenja, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora po posebnim propisima.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko - goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-39

Kostrena, 16. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr