SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KOSTRENA
37

35.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. prosinca 2004., donosi

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2005. godinu, za:

- nerazvrstane ceste,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- javnu rasvjetu,

- groblja,

- vodoopskrbu,

- dječja igrališta.

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnosti.

Članak 2.

I. Gradnja nerazvrstanih cesta 621.000,00

1. Izgradnja ceste - odvojka za uvalu

Žurkovo 621.000,00

(izgradnja potpornih i obložnih zidova,

proširenje ceste, izvedba rubnjaka i

asfaltnog zastora)

II. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju

i pročišćavanje otpadnih voda 1.700.000,00

1. Izgradnja kanalizacijskog kolektora i

ogranaka kanalizacijskog sustava

Sv. Lucija 700.000,00

2. Izgradnja kanalizacijskog kolektora i

priključaka kanalizacijskog sustava

Žuknica 1.000.000,00

III. Gradnja objekata i uređaja javne

rasvjete 572.500,00

1. Izgradnja i proširenje javne rasvjete na

cesti kroz Kostrenu (LC 58054) 100.000,00

2. Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz

obalu 300.000,00

3. Izgradnja javne rasvjete kružnog

toka u Urinju 172.500,00

IV. Gradnja groblja 1.320.000,00

1. Izgradnja kapelice i uređenje prostora

ispred kapelice 1.120.000,00

2. Izgradnja grobnih mjesta - proširenje

groblja Sv. Barbara 200.000,00

V. Gradnja objekata i uređaja opskrbe

pitkom vodom 800.000,00

1. Izgradnja vodovoda Glavani - Fufići 600.000,00

2. Izgradnja vodovoda u Glavanima 200.000,00

VI. radnja dječjih igrališta 200.000,00

1. Izgradnja dječjeg i sportskog

igrališta u Urinju 200.000,00

VII. Zemljišta 500.000,00

1. Pribava i osiguranja zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 500.000,00

Članak 3.

Ukupna sredstva Programa, osiguravaju se iz komunalnog doprinosa, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko - goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-40

Kostrena, 16. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr