SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13.), Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLU U
o izmjeni Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

U članku 2. stavak 3. Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 32/09.) iznos »2.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »500,00 kn«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 121-01/13-01/1

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr