SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 11. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/3.) i članka 2. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/03. i 19/07.) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća javna priznanja i nagrade za 2013. godinu:

a) POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 1.000,00 kuna

1.Barbari Rački, za iznimna postignuća u šahu

2.Nadi Podnar, za 45 godina volonterstva u crkvenom zboru.

b) POHVALNICU

1.Udruzi mladih »Initium«, u povodu 5-te godišnjice rada i postojanja Udruge, za osobit doprinos u poboljšanju kvalitete društvenog života na području Općine Skrad

2.Kinološko društvu »Skrad«, u povodu 10-te godišnjice rada i postojanja Društva, za značajan doprinos u promoviranju kinologije.

c) ZAHVALNICU

1.Slavku Štefančić, posmrtno, za dugogodišnji rad u Župi Sv. Izidora ratara

2.Nevenki Grgurić-Delač, za postignute rezultate na literarnom području.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/13-01/1

Ur.broj: 2112/04-13-01-09

Skrad, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr