SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KOSTRENA
37

32.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02 i 20/ 02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 16. prosinca 2004. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Kostrena za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kostrena za 2005. godinu sastoji se od:

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima, vrstama i programima kako slijedi:

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna Općine Kostrena za 2005. g. rashodi i izdaci u iznosu od 48.795.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Kostrena za razdoblje od 2005. - 2007. godinu sastavni je dio ovog proračuna. Za 2006. i 2007. godinu plan razvojnih programa uskladit će se u posebnom dijelu proračuna Općine Kostrena za svaku od tih godina.

Članak 5.

Proračun Općine Kostrena za 2005. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-37

Kostrena, 16. prosinca 2004.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr