SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/13.) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE SKRAD ZA
I. - VI. 2013. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2013. godinu sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama te Bilješke, sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2013. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama u Općem, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/3

Ur.broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2013.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Sk  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr