SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) a u svezi članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/11, 36/12 i 53/12).

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-20

Kostrena, 1. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinska načelnica Općine Kostrena na sjednici održanoj 9. srpnja 2013. godine usvojila je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Iskaz financijskih prihoda za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 022-06/13-01/23

Ur. broj: 2170-07-03-13-35

Kostrena, 9. srpnja 2013.

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE KOSTRENA

Mirela Marunić, dipl. ing., v. r.

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršen  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr