SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 39. Stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama(»Narodne novine« broj 158/03), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 30. alineja 7. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici dana 1. kolovoza donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja imenuju se:

1. DAVOR WILLHEIM, predstavnik Općine Kostrena, Donačelnik Općine Kostrena

2. TEODORA KOŠTA-KOVAČIĆ, predstavnik Općine Kostrena, savjetnica za pravne poslove Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje

3. MARIN BOGDAN, predstavnik Općine Kostrena

4. ZLATAN MARUNIĆ, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam, Voditelj Odsjeka za promet i turizam

5. DARKO GLAŽAR, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Lučki kapetan

Članak 2.

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja djeluje pri Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-Goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-18

Kostrena, 1. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr