SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, i 150/02,147/03, 73/08, i 25/12) te članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
KOSTRENA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Poludišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 8 .

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-13

Kostrena, 1. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr