SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju odredbe članka 7. stavak 1., 2, 13.. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12 ) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donosi:

ODLUKU
O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE KOSTRENA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 48/12), članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Kostrena za 2013. godinu sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-14

Kostrena, 1. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proraču  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr