SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 19. i 33.Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Čavle

Članak 1.

U odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/07) u članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Članovi Savjeta mladih imaju pravo na nakndu troškova za rad u Savjetu mladih Općine Čavle, kao i savjetodavno tijelo Općine Čavle i to u skladu s Odlukom o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 37/10).«

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-03-13-01-24

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr