SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 48.,stavak 4.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, i 107/ 07) i članka 19.Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13),Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 6. kolovoza 2013. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece u
dječjim vrtićima

Članak 1.

Na području Općine Čavle djeluje Dječji vrtić »Čavlić«, čiji je osnivač Općina Čavle.

Članak 2.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Čavlić«, utvrđuje se ekonomska cijena cjelodnevnog boravka u Dječjem vrtiću »Čavlić«, u iznosu od 1.800,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječje vrtiće na području Općine Čavle i izvan područja Općine Čavle ostvaruje dijete s prebivalištem na području Općine Čavle, čiji je barem jedan zakoniti staratelj (korisnik usluga dječjih vrtića), hrvatski državljanin, s prebivalištem na području Općine Čavle najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke.

Korisnici usluga, u obvezi su Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, ODMAH prijaviti svaku promjenu prebivališta (potvrda o promjeni prebivališta).

U protivnom, korisnici usluga koji ne postupe sukladno stavku 3. ovog članka, gube pravo na sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima.

Članak 4.

Zakoniti staratelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića »Čavlić«, sudjeluje u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »Čavlić«, u iznosu od 600,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će Općina Čavle.

Ukoliko dijete nije upisano u dječji vrtić na području Općine Čavle iz razloga popunjenosti kapaciteta, Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će korisnici usluga dječjih vrtića.

Članak 5.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova poludnevnog boravka djece zakonitim starateljima-korisnicima usluga u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle, u visini 70% ekonomske cijene, a ostatak do pune cijene posebnog programa snosit će zakoniti staratelj-korisnik usluga dječjeg vrtića.

Članak 6.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka djece s posebnim programima za invalidnu djecu u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u visini 70% cijene posebnog programa, a ostatak do pune cijene posebnog programa snosit će zakoniti staratelj-korisnik usluga dječjeg vrtića.

Članak 7.

zakoniti staratelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića »Čavlić« i to:

-invalidi Domovinskog rata

-jednoroditeljska obitelj

-roditelji drugog, trećeg i svakog slijedećeg djeteta, upisanog u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini

sudjeluju u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »Čavlić«, u iznosu od 350,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će Općina Čavle.

Ukoliko dijete nije upisano u dječji vrtić na području Općine Čavle iz razloga popunjenosti kapaciteta, Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle na isti način tj. zakoniti staratelj-korisnik usluga sudjeluje u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka u iznosu od 350,00 kn, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će Općina Čavle.

Korisnici usluga dječjih vrtića u obvezi su Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, u svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke podnijeti pismeni zahtjev, uz prilaganje sljedećih dokaza: izvod iz matične knjige rođenih za djecu, potvrda o statusu žrtve Domovinskog rata, presuda ili Rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje, preslika osobne iskaznice za oba roditelja ili zakonitog staratelja.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima (»Službene novine PGŽ« broj 21/2011).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ« i primjenjivat će se od 1. rujna 2013, godine

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-03-13-01-17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr