SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Temeljem članka 3. st. 2. i čl .4. st 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 64/11 i 27/13) i čl.19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ«broj 6/13, 13/13) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 06. 08. 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća
Općine Čavle od 13. 6. 2013. godine

Članak 1.

U proračunu Općine Čavle za 2013. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna. Do 30. 4. 2013. godine raspoređen je iznos od 20.000,00 kuna. Od 1. 5. 2013. do 31. 12. 2013. godine raspoloživ je iznos od 40.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak mjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća u sazivu od 13.6.2013. godine utvrđuje se mjesečni iznos sredstava u iznosu od 333,33 kune.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2013. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 7.999,92 kuna

-Hrvatska demokratska zajednica 7.999,92 kuna

-Primorsko-goranski savez 7.999,92 kuna

-Hrvatska narodna stranka - liberalni dem. 2.666,64 kuna

-Hrvatska seljačka stranka 2.666,64 kuna

-Hrvatska socijalno-liberalna stranka 2.666,64 kuna

-Autonomna regionalna stranka Hrvatskog 2.666,64 kuna

Primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke

-Akcija mladih 2.666,64 kuna

-Kandidacijska lista grupe birača, 2.666,64 kuna

Nositelj Kristian Tomiša

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur.broj: 2170-03-13-01/8

Čavle, 6. 8. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr