SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/ 01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 19.Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 6. kolovoza 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle

Članak 1.

U članku 32., stavak 1., iza točke 8., dodaju se točke koje glase:

9. Odbor za sport

10. Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade

11. Odbor za Hrvatske branitelje

12. Odbor za turizam

13. Odbor za kulturu i tehničku kulturu

14. Odbor za proračun, financije, kapitalne projekte i strateški razvoj.

Članak 2.

Članak 39., BRIŠE SE.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-03-13-01-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr