SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 6. 8. 2013. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za 2013. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2013. godinu, po ekonomskog klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godini, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za 2013. godinu utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle (opći i posebni dio) objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-03-13-01/3

Čavle, 6. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr