SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Temeljem članka 40. stavak 4. točka 18. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinski načelnik Općine Baška, dana 21. lipnja 2013. godine, donio je

ODLUKU

I.

Predstavnicima Općine Baška u Skupštini Trgovačkog društva Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, MBS 40014258, biraju se svi aktualni članovi Općinskog vijeća Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) te slijedom navedenog Općinsko vijeće u cjelini čini Skupštinu Trgovačkog društva Baška d.o.o.

II.

Članovi Općinskog vijeća u trenutku donošenja ove odluke su:

- Ivica Juničić,

- mr. sc. Ivan Juranić, dr. med.,

- mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med.,

- Sanjin Grgurić,

- Emil Polonijo, prof.,

- Ante Marković, dipl. ing. građ.,

- Nenad Polonijo,

- Rafaela Frgačić,

- mr. sc. Majda Šale,

- Nataša Plišić,

- Ivan Vasilić.

III.

Sukladno Izjavi o osnivanju T.D. Baška d.o.o. mandat predstavnika Općine Baška u Skupštini Trgovačkog društva Baška d.o.o. traje za vrijeme trajanja mandata u Općinskom vijeću, te prestaje bez posebne odluke Općinskog vijeća:

-istekom mandata u Općinskom vijeću;

-raspuštanjem Općinskog vijeća;

- ostavkom na mjesto člana Općinskog vijeća;

-ukoliko na bilo koji drugi način dođe do prestanka mandata člana Općinskog vijeća;

IV.

Ukoliko na mjesto člana Općinskog vijeća, iz bilo kojeg razloga, stupi njegov zamjenik, danom stupanja zamjenika na funkciju, isti zamjenjuje i člana Općinskog vijeća, kao predstavnika u Skupštini T.D. Baška.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/13-01/5

Ur. broj: 2142-03-02/1-13-1

Baška, 21. lipnja 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr