SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Temeljem članaka 29. i 39. stavak 1. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) te članka 25. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru Povjerenstva za proračun i financije

Članak 1.

Uz radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška osnovana Statutom Općine Baška, osniva se i novo radno tijelo Općinskog vijeća Općine Baška - Povjerenstvo za proračun i financije.

Članak 2.

Povjerenstvo za proračun i financije:

.sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, izmjena i dopuna istoga, polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja proračuna,

.prati izvršenje proračuna,

.obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća, kao i one koje mu posebno povjeri Općinsko vijeće, a svezi su s proračunom i financijama.

Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i jednoga člana, od kojih se predsjednik bira iz redova članova Općinskog vijeća.

Članak 3.

U Povjerenstvo za proračun i financije biraju se:

1. mr. sc. Majda Šale, dipl. oec., predsjednica,

2. Gojko Štefanić, član,

3. Tanja Grlj, član.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-19

Baška, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr