SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Temeljem Poglavlja 3.7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/04, 16/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju EKO stožera za provedbu
Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška

I.

U EKO stožer za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška, imenuju se:

1.mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., voditelj,
Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog načelnika, zamjenik voditelja,

2.Borislav Jelušić, zapovjednik DVD Baška, član,
Sanjin Tancabelić, predsjednik DVD Baška, zamjenik člana,

3.Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, član,
Neven Dorčić, komunalni redar u Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, zamjenik člana,

4.Ivica Juničić, predsjednik Općinskog vijeća, član,
Snježana Grgurić, dr. med., liječnica opće prakse, zamjenik člana,

5.Dejan Hriljac, načelnik PP Krk, član,
Alen Bilen, policijski službenik, zamjenik člana.

II.

Zadaci EKO stožera iz točke 1. su:

.praćenje i donošenje odluka o primjeni Plana intervencije u zaštiti okoliša za područje Primorsko-goranske županije kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,

.procjena rizika i opasnosti, te procjena šteta od nastalog izvanrednog događaja,

.usklađivanje mjera u provođenju Plana intervencije zaštite okoliša Općine Baška,

.izvješćivanje javnosti,

.donošenje odluke o završetku intervencije,

.predlaganje županu osiguranje financijskih sredstava za redovito provođenje pripravnih aktivnosti (obuka, vježbe, sredstva).

III.

Način rada, prava i dužnosti članova, te druga pitanja organizacije i rada EKO stožera, pobliže se utvrđuju Pravilnikom o radu EKO stožera.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju EKO stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-18

Baška, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr