SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 36/04, 63/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja Općine Baška

I.

Imenuje se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška u sastavu:

1.Mladen Čargonja (lučki kapetan),

2.Zlatan Marunić (Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ),

3.Ivan Vasilić,

4.mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med.,

5.Sanjin Grgurić.

II.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška provodi postupak davanja koncesijskog odobrenja, odnosno razmatra zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja u svrhu obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru i rješava ih u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 36/04, 63/08) i Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-16

Baška, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr