SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka gradonačelnice Grada Raba, Klasa: 023- 01/13-01/87, Urbroj: 2169-01-01-13-03 od 30. srpnja 2013. godine, objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 5
- BARBAT (NA 2
1
NA 22 NA 23 NA 25)

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 23 NA 25) započinje dana 27. 8. 2013. i završava dana 3. 9. 2013. godine (8 dana).

Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. i 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 23 NA 25) za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i to radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.

Tekstualni i grafički dio Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 23 NA 25) bit će objavljeni i na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21, NA 22, NA 23 NA 25) održat će se u petak, 30. 8. 2013. godine u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 12,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21, NA 22, NA 23 NA 25) mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave:

.dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

.upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana,

.u pisanom obliku predati u pisarnicu Grada Raba ili dostaviti na adresu: Grad Rab, Jedinstveni upravni odjel, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Klasa: 350-03/13-01/07

Ur.broj: 2169-01-02-05/3-13-19

Rab, 31. srpnja 2013.

GRAD RAB

Jedinstveni upravni odjel

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr