SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
GRAD CRES
49

46.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici odranoj dana 9. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
na području Grada Cresa za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2005. godinu (dalje: Program) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za građane Grada Cresa, a koji se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu, putem Dječjeg vrtića Girice Cres (dalje: Vrtić).

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Grada Cresa Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj u središnjem Dječjem vrtiću u Cresu u četiri skupine: tri mješovite vrtićke i jedna mješovita jaslička skupina.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti ostvaruju djelatnici Vrtića zaposleni u Vrtiću na dan 01. siječnja 2005. godine.

Način ostvarivanja programa i njegova kvaliteta utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, odnosno za financiranje redovite djelatnosti Vrtića (plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, te materijalne rashode) u Proračunu Grada Cresa za 2005. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.040.000,00 kuna, a razlika do pokrića pune cijene usluga iz redovite djelatnosti Vrtića osigurava se naplatom dijela svojih usluga od roditelja-korisnika usluga, sukladno načelu da roditelji- korisnici usluga Vrtića sudjeluju u financiranju redovite djelatnosti Vrtića sa prosječno 250une cijene usluga Vrtića. Zatim u Proračunu Grada Cresa osiguravaju se sredstva za sanaciju krova Dječjeg vrtića Girice u visini od 110.000,00 kn.

Članak 5.

Grad Cres odobrava Vrtiću da naknadu za svoje usluge koje plaćaju roditelji-korisnici usluga Vrtića naplaćuje izravno na žiroračun Vrtića.

Članak 6.

Pored programa iz članka 2. ovoga Programa (odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb), Vrtić može organizirati i dodatne programe za koje sredstva nisu predviđena ovim Programom, već ih u cijelosti osiguravaju korisnici dodatnih programa.

Članak 7.

Gradonačelnik kao naredbodavatelj vrši raspored sredstava Vrtiću, a Upravni odjel prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-01/02-01/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-15

Cres, 9. prosinca 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=10002&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr