SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 23. srpnja 2013. godine donosi

Odluku o naknadama službenika Općine Viškovo
za članstvo u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i trgovačkih društava

Članak 1.

Službenici i namještenici upravnih tijela Općine Viškovo koji su članovi upravnih vijeća ustanova kojih je Općina Viškovo osnivač ili jedan od osnivača nemaju pravo na naknadu za članstvo u upravnom vijeću.

Članak 2.

Službenici i namještenici upravnih tijela Općine Viškovo koji su članovi nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima je Općina Viškovo (su)osnivač, nemaju pravo na naknadu za članstvo u nadzornom odboru.

Članak 3.

Za vođenje evidencije o članstvu službenika i namještenika Općine Viškovo u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova odnosno trgovačkih društava zaduženo je upravno tijelo u kojem se obavljaju kadrovski poslovi.

Članak 4.

Službenici i namještenici iz članka 1. i 2. ove Odluke potpisat će odgovarajuću izjavu o odricanju od naknade za članstvo u upravnom vijeću odnosno nadzornom odboru, a tijelo iz članka 3 ove Odluke istu će dostaviti ustanovama odnosno trgovačkim društvima.

Članak 5.

Ova Odluka će se dostaviti svim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima kojih je Općina Viškovo (su)osnivač odnosno član.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/16

Ur. broj: 2170-09-03/01-12-16

Viškovo, 23. srpnja 2013.

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr