SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 48. st.1. t.6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13, proč. tekst) i članka 44. stavak 1. alineja 15. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13), Općinska načelnica Općine Kostrena donijela je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine KD KOSTRENA d.o.o.

Članak 1.

U Skupštinu KD KOSTRENA d.o.o. imenuju se:

1. Mirela Marunić

2. Ivona Babić

3. Marina Šegina

4. Darko Tonković

5. Predrag Petrović.

Članak 2.

Mandat imenovanih traje četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Kostrena i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/13-01/23

Ur. broj: 2170-07-03-13-55

Kostrena, 17. srpnja 2013.

OPĆINA KOSTRENA

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr