SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
GRAD CRES
49

44.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 9. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u sljedećoj godini.

Članak 2.

U sljedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:


Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Plan 2005.


1. Održavanje javne rasvjete 560.000,00

1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete 360.000,00

1.2. Održavanje javne rasvjete 200.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda 170.000,00

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenje javnih površina 585.000,00

4. Održavanje javnih površina 641.000,00

4.1. Održavanje zelenih površina 282.000,00


4.2. Održavanje ostalih javnih površina 133.000,00


4.3. Organizacija parkirališta 226.000,00


5. Održavanje groblja 152.000,00


6. Održavanje nerazvrstanih cesta: 734.000,00


6.1. Redovno održavanje 279.000,00


6.2. Pojačano održavanje 455.000,00


Sveukupno troškovi 1. ,2., 3., 4., 5. I 6. 2.842.000,00


Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Godišnji plan i program pružanja komunalnih usluga Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. za radove pod točkom 2., 3., 4. i 5., Godišnji plan održavanja javne rasvjete za radove pod točkom 1. i Godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta za radove pod točkom 6.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i drugih stavaka proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/8

Ur.broj: 2213/02-01-01-04-3

Cres, 9. prosinca 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=10002&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr