SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
GRAD CRES
49

41.

Temeljem članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Cresa

 (»Službene novine« broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2004. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2005. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2005. godinu sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 23.165.000,00 kn


RASHODI 23.165.000,00 kn


RAZLIKA 0,00 kn


B)RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 0,00 kn


C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.500.000,00 kn


IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I

DANE ZAJMOVE 0,00 kn


NETO ZADUŽIVANJE 3.500.000,00 kn


D)POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2005. GODINU


POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA

2005. GODINU 23.165.000,00 kn


Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su rashodi razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, te programskoj klasifikaciji kako slijedi:

slijedi:

Članak 3.

Proračun Grada Cresa za 2005. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasilu, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine i objavit će se u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/04-01/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-12

Cres, 9. prosinca 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=10002&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr