SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

112.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 82/13), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 -pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 22. srpnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1.doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med., za predsjednicu,

2.Tatjana Šepić, dr. med., za članicu,

3.Davor Širola, mag. oec. spec., za člana.

II.

Mandat predsjednice i članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Predsjednica Upravnog vijeća sazvat će konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije razrješuju se predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/13-01/1, URBROJ: 2170/1-01- 01/5-13-13 od 7. siječnja 2013.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/13-01/28

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-14

Rijeka, 22. srpnja 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=00001&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr