SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), a u skladu s Proračunom Općine Čavle za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) dana 13. lipnja 2013. godine, općinski načelnik Općine Čavle donio je

IZMJENE PLANA
prijma u službu Upravnog odijela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu prijma u službu Upravnog odijela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2013. godinu (Sl. nov. PGŽ 06/13) članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2013. godini planira se prijam jednog službenika na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - uvjeti magistar građevinske struke.

U 2013. godini ne planira se prijam službenika na određeno vrijeme.

U 2013. planira se prijam polaznika na određeno vrijeme na 12 mjeseci na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa, temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja - 1 polaznik s visokom stručnom spremom.«

Članak 2.

Ove Izmjene Plana prijma u službu Upravnog odijela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2013. godinu objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« i na web stranici Općine Čavle »www.cavle.hr«.

Klasa: 112-01/13-01/02

Ur. broj: 2170-03-13-01-1

Čavle, 13. lipnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Lambaša, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr