SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Temeljem članka 26. stavka 1. i članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru
Grada Kraljevice 1. ožujka 2013. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2013. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak s Izvješćem o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2013. godine objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/4

Ur.broj: 2170/08-01-13-37

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr